புதன், 8 பிப்ரவரி, 2012

100.மொஹஞ்சதாரோவில் பசுபதி?

 

லிங்க வழிபாடு இருந்திருக்கிற சிந்து சமவெளிப் பகுதியில் காணப்படும் தவக்கோல முத்திரையைக் கொண்டு அது PROTO- SIVA என்ற கருத்தைப் பரப்புவது, ஏற்கத்தக்கது அல்ல. அதற்கான காரணங்களை அறிந்து கொள்ள, அந்த உருவம் உண்மையிலேயே பசுபதியா என்று ஆராய்வோம்.ந்த  உருவத்தில் மூன்று முகங்கள் தென்படுகின்றன என்றால், அதன் பின்புறமும் ஒரு முகம் இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட முக அமைப்பு, பிரம்மனுக்குத்தான் உண்டு. சிவனுக்கு அல்ல. நான்கு முகங்கள் இருந்ததால்தான் பிரம்மனுக்கு நான்முகப் பிரம்மா என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. ஆனால் சிலை அல்லது ஓவியத்தில் காட்டும் போது மூன்று முகங்களே தெரியும்கீழ்க்கண்ட ஓவியத்தில் உள்ளது போல.