வெள்ளி, 26 அக்டோபர், 2012

112. ட்ரூயிட் என்னும் தானவர்களது இந்தோனேசியத் தொடர்பு -1


புராணங்கள், இதிஹாசங்கள் உள்ளிட்ட பல பாரத நூல்களிலும், தானவர்கள், தைத்தியர்கள் என்னும் இருவிதமான மக்கள் பெயர்கள் அடிக்கடி வருகின்றன. இவர்களை அசுரர்கள் என்று இந்த நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. அசுரர்களும் மனிதர்களே. ஆனால் கருணை இல்லாதவர்களாகவும், பிறரைத் துன்புறுத்தி அதில் மகிழ்ச்சி அடையும் குரூர மனம் உடையவர்களாகவும் இருப்பவர்கள் அசுரர்கள் என்று ப்ருஹதாரண்யக உபநிஷத்து கூறுகிறதென்று 21 ஆம் கட்டுரையில் கண்டோம். அப்படிப்பட்டவர்களாக தானவர்களும், தைத்தியர்களும் இருந்தனர் என்பதால் அவர்கள் அசுரர்கள் என்றழைக்கப்பட்டனர். தானவர்கள், தைத்தியர்கள் என்ற பெயர்க் காரணங்கள், அவர்களது தாய் வழிப் பரம்பரையால் ஏற்பட்டது. தானுவுக்குப் பிறந்தவர்கள் தானவர்கள், திதிக்குப் பிறந்தவர்கள் தைத்தியர்கள். தானுவும், திதியும் சகோதரிகள். கஸ்யப முனிவரை மணந்தவர்கள்.


இப்படிச் சொல்லப்பட்ட கதைகளின் உட்பொருள் இன்றைய மரபணு விஞ்ஞானத்தால் புரிபடுகிறது. கஸ்யபர் என்பவர் பிரஜாபதி என்று, எல்லா உயிர்களது உற்பத்திக்கும் தந்தையாக ஆங்காங்கு சொல்லப்படுகிறார். மண், செடிகொடிகள், மிருகங்கள், மனிதர்கள் என்று எல்லா உயிரினங்களது உற்பத்திக்கும் காரணத் தந்தையாக கஸ்யபர் சொல்லப்படுவது, ஒரு அரிய விஞ்ஞான உண்மையைக் கதை போலச்  சொல்வதேயாகும். ஏனெனில் கஸ்யப என்றால் மீன் என்று ஒரு பொருள் உண்டு. ஆமை என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு. ஒருவகை மானுக்கும் கஸ்யப என்ற பெயர் உண்டு. கஸ்யப என்றால், சூரியனை முன்னிட்டு, சூரியனுடன் தொடர்தல் என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு.


மீன் என்பதால், மீனில் ஆரம்பிக்கும், உயிரினப் பரிமாண வளர்ச்சியைக் கஸ்யபர் குறிக்கிறார். இதனால், கஸ்யபரிடமிருந்து, மீனும், பறவையும், மிருகங்களும் உண்டாயின என்று சொல்லும் புராணக் கதைகள், பரிணாம வளர்ச்சியின் காரணாமாக உயிர்கள் பலவிதமாகப் பிறக்கின்றன என்னும் விஞ்ஞானக் கருத்தைக் கூறுவதைக் காணலாம்.


இந்தக் கருத்தை ராமனிடம் ஜடாயு தன்னை அறிமுகம் செய்து கொள்ளும் இடத்தில் கூறுகிறான். (வால்மீகி ராமாயணம் - ஆரண்ய காண்டம் 14).


பறவை உருவில் இருக்கும் ஜடாயுவைப் பார்த்து ராமன் அதிசயப்படுகிறான். அப்பொழுது, தன்னைப் போன்றவர்களது பிறப்பை ஜடாயு விவரிக்கிறான். கஸ்யபருக்கு, தானு (DANU), திதி (DITI) போலவே தாம்ரா (TAAMRA) என்னும் மனைவியும் இருந்தாள். அவளுக்குப் பிறந்த ஐந்து குழந்தைகளும் பறவைகளாகும். அவை ஒவ்வொன்றும் பலப்பல பறவையினங்களை உருவாக்குகின்றன. அவர்களுள் ஒருத்தியான ஷ்யேனீ (SHYENII) வழியில் தான் பிறந்ததாக ஜடாயு கூறுகிறான்.


அத்துடன் பிற உயிரினங்களது தோற்றத்தையும் ஜடாயு விளக்குவது பரிணாம விஞ்ஞானத்துக்கே அடிகோலுவதாகும். உதாரணமாக, கஸ்யருக்கும், க்ரோதவஷா (KRODHAVASHA) என்னும் மனைவிக்கும் பிறந்தவை மான் முதலான மிருகங்கள் என்கிறான்.


கஸ்யபருக்கும் பத்ரமந்தா (BHADRAMANDHA) என்னும் மனைவிக்கும் ஐராவதி என்னும் பெண் பிறந்தாள். அவள் வழியில் ஐராவதம் என்னும் யானையும், பிற வகையான யானைகளும் உருவாயின. இப்படியே பலவிதமான உயிரினங்களுக்கு ஒரு மூலக் குறியீட்டை ஜடாயு சொல்வதைப் பார்க்கும் போது, இன்றைய விஞ்ஞானம் கூறுவதை விட அதிக விவரங்களை வேத மத நூல்கள் கூறுகின்றன என்று தெரிகிறது.


கஸ்யப என்றால் ஆமை என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு என்பதால், கூர்ம அவதாரத்தில் சொல்லப்படும் கருத்துக்களை கஸ்யபர் குறித்த கருத்துக்களில் பார்க்கலாம். இந்த உலகம் தொடர்ந்து கடையப்பட்டாலும், நிலையாக நின்று, உயிர்கள் தழைக்க உதவுவதால் கஸ்யபரைப் பற்றிச் சொல்லும் இடங்களில், உயிர்கள் தோற்றத்தையும், மக்கள் பெருக்கத்தையும் காணலாம்.


சூரியனை ஒட்டி, அல்லது முன்னிட்டு, கஸ்யப என்னும் பெயர் அமைவதால், எங்கே சூரியனது வெப்பம் தேவையான அளவு விழுகிறதோ, அங்கு கஸ்யபருக்குக் குழந்தைகள் பிறக்கும் என்பதைப் புராணக் கதைகளில் காணலாம். உதாரணமாக, பூமியின் சாய்மான வேறுபாட்டால் பல ஆயிரம் வருடங்கள் பூமியின் வடக்கு பகுதியும், அதைத் தொடர்ந்து பல ஆயிரம் வருடங்க